۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۸
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))
کد خبر: ۳۴۲۹
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۵
طرح های نخ نما، طناب های پوسیده
یادداشت/ مریم کربلایی؛
نسیم بهاری: در هفته اخیر رسانه های چپ و راست دوباره به موضوعِ جریان موهوم انحرافی، البته هر کدام به شیوه خود پرداختند و مانندِ گذشته مهندس مشایی را آماج حملات و تهمت ها قرار دادند تا نهایتا به دکتر احمدی نژاد حمله کنند!.

‌نسیم بهاری/ مریم کربلایی

در هفته ی اخیر رسانه های چپ و راست دوباره به موضوعِ جریان موهوم انحرافی، البته هر کدام به شیوه ی خود پرداختند و مانندِ گذشته مهندس مشایی را آماج حملات و تهمت ها قرار دادند تا نهایتا به دکتر احمدی نژاد حمله کنند!

گویا پس از مسجدِ مسعودیه و استقبال بی نظیرِ مردمِ تهران از فرزند ملت، باز زنگ خطری برایشان به صدا در آمد که شیوه و روشِ جدیدی را برای مقابله با احمدی نژاد در پیش بگیرند. هرچند طرحِ مساله انحراف، خیلی جدید نیست و ادامه ی همان خطِ امنیتی نوفرقانیسم خواندنِ جریان احمدی نژاد است، اما پس از بحثِ ائتلاف جناح ها باهم علیه احمدی نژاد، دوباره به سمتِ این ترفند رفته اند. تا این بار با این روش، مانند همان بحث اجماع و ائتلاف، جریان ها و احزاب و گروهها را هدف قرار دهند نه مردم را! آنان دیگر به خوبی فهمیده اند با مردم مشتاق به احمد ی نژاد نمیتوان کاری کرد! و همه ی طرح هایشان علیه احمدی نژاد  در این اواخر، خواص و گروهها را نشانه گرفته است.

طرحِ بحثِ مشایی، برای ترساندنِ برخی جناح ها و گروه ها از احمدی نژاد است و در ادامه ی همان خطی ست که می خواهند هیچ گروهِ شناسنامه دار سیاسی پشتِ احمدی نژاد قرار نگیرد تا کلا از ورودِ وی به انتخابات نود و شش جلوگیری شود پیش از آن که او در معرضِ رای ملت قرار گیرد! حال آن که احمدی نژاد فعلا به انتخابات فکر نمیکند و هدف خود را و تکلیفش را تنها بازخوانی خطِ امام و گفتمان انقلاب اسلامی میداند. ولی آنان از بازگشتِ احتمالی وی چنان هراس دارند که معادلات را اینگونه در ذهنشان حل می کنند و می پندارند با جلوگیری از قرار گرفتنِ گروهها و احزاب و دسته جات سیاسی پشتِ او، می توانند از ورودش به انتخابات جلوگیری کنند. این هدفِ آنان هم هدفِ جدیدی نیست. ولی راهِ مبارزه با بازگشتِ احتمالی احمدی نژاد این بار هم توسط سران راست و چپ، طرحِ مساله ی مهندس مشایی و ماجرای جریان موهوم انحرافی ست! اینکه سرانِ جناح ها با هماهنگی چنین ترفندی را علیهِ احمدی نژاد به کار میبرند یا خیر، مشخص نیست و باید همه ی احتمالات را در نظر گرفت. ولی آن چه از برایند رفتارِ رسانه هایشان مشخص است، هر دو در یک زمان دوباره مساله جریان انحرافی را مطرح کرده اند!

اما آنچه به طراحان و مخاطبان این طرح باید گفت، این است که:

" احمدی نژاد را با خودش تفسیر کنید نه با مشایی و نوعِ رابطه اش با او".

فارغ از بزرگی و تمامی ویژگی های مثبتی که در مهندس مشایی هست، یا حتی شباهت و نزدیکی فکری این دو با هم، دکتر احمدی نژاد یک شخصیت مستقل است. اگر او امروز در میانه ی میدان ایستاده است و حرف از بازخوانی خط امام و ارزش های اصیلِ گفتمان انقلاب اسلامی می زند و این افراد هم به وی نقد دارند، چرا خودِ او را بررسی نمی کنند؟! سخنانِ احمدی نژاد واضح و علنی و عمومی است. چرا سخنان خودش را نقد یا تایید و بررسی نمی کنند و رو به انتساب او به مشایی آورده اند؟ یا حتی رو به نقدِ نوعِ رابطه ی وی با مشایی! مگر احمدی نژاد خود شخصیتی مستقل ندارد که همه ی بررسی ها باید حولِ رابطه ی او با مشایی بچرخد؟! اصلا نوعِ رابطه اش با مشایی چه اهمیتی دارد زمانی که شخصِ خود احمدی نژاد حاضر است و مسؤولیت سخنانش را بر عهده می گیرد؟

اگر با فکرِ احمدی نژاد و اندیشه اش مخالف هستند، بگویند. طرحِ مسائلی مانندِ حضور یا سخنرانی مشایی در جنت آباد توسطِ رسانه هایی چون انتخاب و اعتماد و... یا طرحِ دوباره ی جریانِ موهومِ انحرافی و تهمت های قدیمی و توسطِ کیهانیون چه جایی دارد زمانی که می توان مستقیم احمدی نژاد و سخنان و عملکردش را بررسی کرد؟! صراحتا بیایند سخنانِ او را که ادعا می کند در جهتِ فریاد زدنِ ارزش های انقلاب است، نقد کنند. به طور مثال او بارها از آزادی به عنوانِ یکی از فطری ترین ارزش های انسانی سخن گفته است. که اوجِ این سخنان در سفر جیرفت بود که درباره ی آزادی به عنوانِ یکی از ارزش های انقلاب اسلامی حرف زد. بیایند و بگویند با این آزادی تعریف شده توسطِ وی مخالف هستند! صراحتا بگویند معتقد به اصالتِ مهار اراده انسان هاهستند و اینکه او اینقدر برای آزادی مردم و انسان ها ارزش قائل است را بر نمی تابند! و از این منظر به وی نقد دارند! اگر هم به این سخن وی باور دارند اعتراف کنند. دیگر در این میانه سخن گفتن از رابطه ی او با مشایی یا خود مشایی چه محلی از اعراب دارد؟!

یا اگر ارزش انسان و کرامت انسانی را آن گونه که احمدی نژاد می گوید، باور ندارند باز هم صراحتا بگویند. بگویند انسان را دارایِ ارزشی به آن اندازه که او می گوید، نمیدانند. مردم را بابت اختلاف نظری که با آنها دارند، مستحق مجازات دانسته و احترمشان را حفظ نمی کنند، اصلا اعتراف کنند به این که با این سخنان وی درباره ی کرامت مردم و انسان مخالف هستند! و البته اگر موافق هستند باز هم اعتراف کنند! دیگر بیان مسائل قدیمی و دروغین انحراف معنی ندارد! وقتی می توان مستقیم خودِ احمدی نژاد را نقد یا تایید کرد!

یا مثلا اگر به اعتقادِ احمدی نژاد درباره ی دادنِ اختیارِ استفاده از ثروت به مردم و مخالفت او با انحصارِ ثروت یا قیم کردن برخی خواص بر دارایی های شخصی مردم، مخالف هستند علنی بیان نمایند و سخنانش را نقد کنند. بگویند از نظر آنان مردم شایستگی این را ندارند که آزادی این را داشته باشند که ثروتشان را چگونه به مصرف برسانند یا صلاحیت حفظ و مراقبت از آن را ندارند! دیگر این همه بهانه برای فلان جلسه در جنت آباد چیست؟ می توانند صریح و بی پرده در باره ی سخنان او در مسجد مسعودیه اظهار نظر کنند. اینگونه تکلیف مردم هم با آنان روشن می شود که اصلا این ها به چه چیز احمدی نژاد نقد دارند؟ به سخنانش که درباره ی این ارزش های فطری انسانی ست یا عملکردش که فقط و فقط در حالِ حاضر بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی ست؟!

این رفتارها که بعد از دیدنِ اشتیاقِ مردم در سفرها و مساجد؛ از خودشان نشان می دهند باعث می شود فکری جز توطئه بر علیه فرزند ملت به ذهن ها نرسد! همان توطئه ای که خیلی هم جدید نیست و می خواهندهیچ حزب و دسته و گروهِ شناسنامه دار سیاسی برای نود و شش پشت احمدی نژاد نایستد تا به زعمِ خودشان راهِ ورودِ او به عرصه ی انتخابات را ببندند! طوری که مردم نقطه ی اثر خود را در انتخابات از دست بدهند. به عبارتی احمدی نژادی نباشد که مردم بخواهند او را برگزینند! و آیا این احترام به رای و خواست ملت گذاشتن است؟! آیا دست به چنین رفتارهای زشتی پس از دیدن اشتیاق مردم به احمدی نژاد، دهن کجی به مردم نیست؟ که هرچه مردم مشتاق تر به او می شوند این ترفند های رنگارنگ که هدفشان باز نگه داشتنِ احمدی نژاد از شرکتِ احتمالی در انتخابات است، بیشتر و بیشتر می شود.

اگر نقدی بر حرف های احمدی نژاد است بیایند صریح بگویند چرا احمدی نژاد منحرف و خطرناک است؟! اینکه رابطه ی او با مشایی شود یک اصل و در صدرِ خبرها و تحلیل هایشان قرار می گیرد، صرفا بهانه ایست برای ادامه ی اتهام زنی ها به احمدی نژاد و تکرارِ همان تهمت های بی پایه و اساس! مگر نمی شود احمدی نژاد را مستقلا بررسی کرد که رو به حرف های نخ نما و کهنه ی گذشته آوردند؟!

همه باید تکلیفِ خود را با این بحثِ انحرافی و غلط که یک بیراهه است و سودی به حالِ انقلاب و مردم ندارد، مشخص کنند. 

روزنامه های انتخاب و اعتماد در این موردِ بد اخلاقی رسانه ای کردند و خبرِ کذب از جلسه جنت آباد منتشر کردند و به دروغِ خودشان هم پرداختند و تنور شایعات را داغ نگه داشتند. خبرهایی که مشایی در صدرِ آن قرار داشت و شاید با این کار خواستند پیش از استقبال با شکوهِ مردم در مسعودیه از احمدی نژاد، این ترفند را با تاثیرگذاری روی خواص به کار ببرند تا اشتیاق مردم به احمدی نژاد خنثی شود! البته خیال و نقشه ی باطلی بوده اگر این چنین اندیشیده اند.

کیهانیون هم پس از برنامه ی مسجد مسعودیه مانندِ گذشته پا روی اخلاق، شرف و انسانیت گذاشته و اتهامات کهنه و شرم آورِ قدیمی را تکرار کردند. طوری که برای مخاطب شائبه ی این بوجود آید که از ترس و عصبانیتشان از استقبال مردم در مسعودیه بود که بلافاصله چنین رفتارهایی را از خود نشان دادند!

بهرحال بهتر از هر دو طرف به خواستِ ملت احترام بگذارند و با این رفتار های دور از اخلاق و انسانیت، به مردم دهن کجی نکنند!

اگر رسانه هایی که دست به چنین رفتارهایی زده اند به طور مثال انتخاب و اعتماد و... به اندیشه های احمدی نژاد که در سفرهایش مطرح می شود، مثلا با آزادی و کرامت انسانی، دادنِ اختیار به مردم برای استفاده از ثروتشان و... مخالف هستند صریحا بگویند چرا که این خبرهای دروغ از مشایی زدن برای ملتهب کردنِ فضا یا ترساندنِ بدنه ی اصول گرایی برای رجعت به سمت احمدی نژاد و همچنین قرار گرفتن برخی احزاب و گروهها پشت سر احمدی نژاد، هم غیر اخلاقی ست هم روش کهنه و قدیمی شده ایست که مدت هاست افشا شده است! و اگر نه همانطور که سال ها از حقوق مردم و آزادی مردم سخن گفته اند؛ با این حرف ها موافق هستند اعتراف کنند که هیچ کدامشان نتوانستند تا این حد مبنایی از این آرمان ها سخن بگویند و مانند احمدی نژاد ریشه ای حرف بزنند و از آزادی و کرامت انسانی دفاع کنند!

از آن طرف لطفا آقایانی که در کیهان خود را انقلابی می دانند و بدترین تهمت ها به ذخیره ی انقلاب، دکتر احمدی نژاد می زنند؛ تکلیف خودشان را مشخص کنند و صریح بگویند آیا با تنها فعالیتِ فعلیِ احمدی نژاد یعنی بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی، که تنها عمل به تکلیفش است، تکلیفی که بر گردنِ همه است، مخالف هستند که اینچنین به او حمله می کنند؟! اگر  پاسخ به این سوال منفی ست و می دانند این خواست رهبر، یک تکلیف برای همه است، اعتراف کنند تنها مردی که اکنون در میانه ی میدان ایستاده و شهر به شهر ارزش های انقلاب را فریاد می زند و آن را مبنایی مطرح میکند، احمدی نژاد است و لاغیر! پس مطرح کردنِ بحث قدیمی و دروغینِ انحرافی که اتهامی بیش نبوده است را تمام کنند.

احمدی نژادی ها هم به عنوانِ حامیانِ احمدی نژاد و افرادی که ادعا می کنند مبانی اصیل انقلاب را که از زبان او می شنوند، میشناسند و باورد دارند، باید به نوعی نسبتِ خود را با این جنجالات پیش آمده که خواستِ دست های پشت پرده است با هدفی معلوم که قبلا توضیحش داده شده است؛ مشخص و روشن کنند!

اینکه دفتر مهندس مشایی همین اواخر بیانیه داده است او در حالِ حاضر فعالیت سیاسی ندارد، به این امر هم تاکید کرده؛ از طرف دیگر یک خطی دارد از زمان نوفرقانیسم خواندنِ جریان احمدی نژاد، مهندس مشایی را برجسته می کند و شبیهِ تهدیدی امنیتی معرفی مینماید، فکر کنم کافی باشد برای آن که دوستدارانِ احمدی نژاد بفهمند خبرهای او را پوشش ندهند و به این بهانه از تهمت زنندگانی که می دانند بابتِ چه هدفی دارند این جنجال را بپا می کنند "هَل مِن مُبارِز" برای مناظره نطلبند! چرا که باید بدانند جریانی که سعی در امنیتی کردنِ فضا دارد، استارتش با  نوفرقانیسم زده شد و بعدها با انتشارِ خبرِ کذبِ فلان اظهارات احمدی نژاد درباره ی مشایی، تنور این بحث ها را در فضای رسانه ای داغ نگه داشت و حالا هم اظهاراتِ وقیحانه برخی کیهانیون علیه مهندس مشایی! همه و همه در صدد امنیتی کردنِ فضا هستند تا بتوانند کاری که در طی چهار سال با مشایی کردند و میوه اش را در نود و دو چیدند ـ طوری که جلوگیری از ورود جریان انحرافی به انتخابات ریاست جمهموری را با افتخار بزرگترین دستاوردشان بنامند ـ برای نود و شش تکرار کنند!

همچنین دوستانی که خود را در این میانه احمدی نژادی مینامند با انتشارِ اخبار مهندس مشایی خلاف خواستِ خود وی و سعی در القای اینکه او مشغول فعالیت خاص سیاسی ست ـ خلاف انچه خود گفته است ـ آگاهانه یا نا آگاهانه دارند به او خیانت میکنند!

نهایتا اینکه هیچ احمدی نژادی حق ندارد تن به این بازی دهد و واردِ بازیِ دست های پشتِ پرده ای شود که این زمین بازی را برای توطئه علیه احمدی نژاد، طراحی کرده اند.

 

ایمیل مستقیم : info@nasimbahari.com
شماره پیامک سایت :
نظرات بینندگان* نظر :

لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
۹ + ۱۵ =

آخرین اخبار
اخبار پر بیننده
چند رسانه ای