۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۵
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))

برچسب: حق
بهمن شریف زاده بررسی کرد؛
آیا بین امنیت و عدالت تزاحم و تعارضی وجود دارد؟
... به سمت امنیت می رفتیم باید از عدالت کاسته می شد و بر ستم افزوده می شد، در حالی که اگر کمی دقت به معنای ستم بکنیم می بینیم که چنین اتفاقی نمیفتد. ستم چیست!؟ ستم پایمال کردن حق است، ستم ویران کردن و ...
کد خبر: ۴۱۶۲
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۲