۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))

برچسب: وعده 100 روزه