۰۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))

برچسب: کتاب مدیران بخوانند

فهم متقابل کلید ارتباطات موثر است
‌به گزارش خبرنگار نسیم بهاری: عباس رضایی ثمرین، مترجم کتاب مدیران بخوانند؛ چگونه با خبرنگاران مصاحبه کنیم؟ یک فصل از کتاب به طور مشخص به مدیریت بحران مربوط است که انگیزه اصلی من برای ترجمه بود، ...
کد خبر: ۳۷۵۷
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳